Предстоящи семинари

семинари и обучения по КТ 2016П 2016
Обучение по КТ 2016, семинар по КТ 2016
s
Новият Закон за обществени поръчки 2016
семинари на Център по европейско обучение по ЗОП 2016 и ППЗОП 2016
семинари и обучения по КТ 2016
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.