Семинар обществени поръчки 2012, 24-25 януари 2012 г.: Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки в сила от 2012 г. Практиката на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията в областта на обществените поръчки.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”;

„ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР;

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

П   О   К   А   Н   А

 

 

 ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

  „ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2012 г. ПРАКТИКАТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.”

 24 и 25 ЯНУАРИ 2012 г. (16 уч. часа)

 гр. София, ДЕДЕМАН ПРИНЦЕС СОФИЯ ХОТЕЛ   ♦ ♦ ♦ ♦

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна автогара)

 

Л   Е   К   Т   О   Р   И:

МАРИАНА КАЦАРОВА – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметната палата;

ПЕТЯ НИКОЛОВА – държавен експерт в дирекция ”Методология, анализ и контрол” в Агенцията по обществени поръчки;

ВЕСЕЛА АНТОНОВА – член на Комисията за защита на конкуренцията;

Цената за участие в семинара е:

-         за първия участник – 336 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 324 лв.

 ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

- лекции, учебни материали, сертификат за участие в семинара;

- два обяда и четири кафе-паузи в ресторанта на хотела.

 

Следващ семинар:

Семинар обществени поръчки 2012, 6 и 7 март 2012 г.: “Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки в сила от 2012 г. Практиката на  Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Сметната палата в областта на обществените поръчки.”

 Семинар годишно счетоводно приключване 2011  г., 1 и 2 февруари 2012 г.: “Изменения и допълнения в данъчното законодателство в сила от 1 януари 2012 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2011 г.”