Семинар обществени поръчки 2012, 6 и 7 март 2012 г.: Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки в сила от 2012 г. Практиката на Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Сметната палата в областта на обществените поръчки.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; ВЪТРЕШЕН ОДИТ

П   О   К   А   Н   А

   

 ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

  „ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2012 г. ПРАКТИКАТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.”

 6 и 7 МАРТ 2012 г. (16 уч. часа)

 гр. София, ДЕДЕМАН ПРИНЦЕС СОФИЯ ХОТЕЛ   ♦ ♦ ♦ ♦

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна автогара)

Л   Е   К   Т   О   Р   И:

ПЕТЯ НИКОЛОВА – държавен експерт в дирекция ”Методология, анализ и контрол” в Агенцията по обществени поръчки;

ЛЮДМИЛ СПАСОВ – изп. директор на “Глобал адвайзърс” АД, бивш главен експерт в дирекция “Одит на средствата от Европейския съюз” в Министерство на финансите;

ЕЛЕНА ДИМОВА;

ПОЛЯ ПЕТРОВА ОГНЯНОВА – началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата;

Цената за участие в семинара е:

-         за първия участник – 336 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 324 лв.

 ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

- лекции, учебни материали, сертификат за участие в семинара;

- два обяда и четири кафе-паузи в ресторанта на хотела.  

 

Програма на семинара

Предстоящи семинари:

Семинар промени в Кодекса на труда (КТ) 2012 и Кодекса за социално осигуряване (КСО) 2012, 13 и 14 март 2012 г.: ”Изменения и допълнения в трудовото и осигурителното законодателство в сила от 2012 г.”

Семинар (среща-обучение) на кметовете на общини, техните заместници и главни секретари, 19-21 март 2012 г.: Права, задължения и отговорности на кметовете в качеството им на възложители на обществени поръчки, работодатели по смисъла на Кодекса на труда и бенефициенти на европроекти.

Приключил семинар:

Семинар годишно счетоводно приключване 2011  г., 1 и 2 февруари 2012 г.: „Изменения и допълнения в данъчното законодателство в сила от 1 януари 2012 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2011 г.“