Семинар промени в Кодекса на труда (КТ) 2012 и Кодекса за социално осигуряване (КСО) 2012, 13 и 14 март 2012 г.: Изменения и допълнения в трудовото и осигурителното законодателство в сила от 2012 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/„СЧЕТОВОДСТВО”/ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

П   О   К   А   Н   А

   

 ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

  „ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 2012 г. ”

 13 и 14  МАРТ 2012 г. 

 гр. София, ВИТОША ПАРК ХОТЕЛ   ♦ ♦ ♦ ♦

 ул. „Росарио” № 1

 

Л   Е   К   Т   О   Р   И:

 

СТЕФАНКА СИМЕОНОВА - консултант по трудово право в Министерството на труда и социалната политика;

ДАНИЕЛА АСЕНОВА – главен директор на главна дирекция “Осигуряване и краткосрочни плащания” в Централно управление на Националния осигурителен институт (НОИ);

ЕЛИНА КОСТОВА-ЧАЛЪКОВА - директор на дирекция “Пенсии” в Централно управление на Националния осигурителен институт;

Цената за участие в семинара е:

-         за първия участник – 246 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 234 лв.

 ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.