Семинар ЗБУТ, 18 и 19 април 2012 г.: Безопасност и здраве при работа. Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието/организацията.

 СЕМИНАРЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:

- собственици, мениджъри и техни служители на фирми и организации от частния сектор;
- ръководители, техни заместници и упълномощени от тях лица на звена от публичния сектор;
- кметове и заместник-кметове на общини и ръководители на отдели, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- членове на групи и комитети по условия на труд;
- служители от структурите, имащи отношение към безопасността и здравето на работещите;
- специалисти по управление на човешките ресурси.

 

П    О    К    А    Н    А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ОРГАНИЗАЦИЯТА.”

 

18 и 19 АПРИЛ 2012 г.

гр. София, ВИТОША ПАРК ХОТЕЛ  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ул. „Росарио” № 1

ЛЕКТОР на семинара ще бъде ЛИЛИЯ СТОЯНОВА – магистър по право, консултант по здравословни и безопасни условия на труд, преподавател по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Благоевград, автор на много публикации по темата  здравословни и безопасни условия на труд.

 Цената за участие в семинара е:

-         за първия участник – 246 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 234 лв.

 ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

- лекции, нормативна уредба на КТ и КСО, сертификат за участие в семинара;

- един обяд на 13 март и три кафе-паузи в ресторанта на хотела.           

Вижте повече информация и за другите ни семинари:

Семинар ЗОП 2012, 25 и 26 април 2012 г.: “Практически аспекти по прилагане на Закона за обществените поръчки след измененията от 2012 г.”