Семинари 2012 – семинар промени в КТ, 5 и 6 юни 2012 г.: Изменения и допълнения в трудовото законодателство в сила от 2012 г. Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Подбор, оценка и развитие на персонала.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/„СЧЕТОВОДСТВО”/ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

 

П   О   К   А   Н   А

 

 ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 2012 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА.

ПОДБОР, ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА.”

 

 

5 и 6 ЮНИ 2012 г. (16 уч. часа)

гр. София, ДЕДЕМАН ПРИНЦЕС СОФИЯ ХОТЕЛ  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

Л   Е   К   Т   О   Р   И:

 

проф. доктор по право ЕМИЛ МИНГОВ – ръководител и преподавател в катедра „Трудово и осигурително право” в  Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, ръководител на звено „Инспекторат” в Министерството на труда и социалната политика;

ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА – съдия във Върховния касационен съд, III-то гражданско отделение;

ЛАРИСА ТОДОРОВА – държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика;

проф. д-р СНЕЖАНА ИЛИЕВА – д-р по психология, ръководител на катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” в Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”;

 

Цената за участие в семинара е:

-         за първия участник – 336 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 324 лв.

 ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.