Семинари 2012 – семинар държавна администрация, 28 юни 2012 г.: Актуални промени в Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, касаещи държавната администрация в сила от 1 юли 2012 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

”ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”

ОТДЕЛ „ПРАВЕН”/ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

 

П   О   К   А   Н   А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г.) И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КАСАЕЩИ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В СИЛА ОТ 1 ЮЛИ 2012 г.”

 

28 юни 2012 г.

гр. София, СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ   ♦ ♦ ♦ ♦

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р :

 

ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА – директор на дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на правосъдието;

 

Вижте повече информация и за другите ни семинари:

Семинар 6 и 7 ноември 2012 г.: „Добрите практики по прилагане на новата подзаконова нормативна уредба на Закона за държавния служител.”

Семинар ЗОП 2012, 19 и 20 юни 2012 г.: Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), приети от Народното събрание на 12 април  2012 г. Практически аспекти по прилагане на ЗОП след измененията от 2012 г.

Семинар промени в КТ 2012, 5 и 6 юни 2012 г.: Изменения и допълнения в трудовото законодателство в сила от 2012 г. Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Подбор, оценка и развитие на персонала.