Семинар вътрешен одит, 4 и 5 октомври 2012 г.: Практически въпроси на вътрешния одит в публичния и частния сектор.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

 

П  О  К  А  Н  А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

  „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР.”

4 и 5 октомври 2012 г. (12 учебни часа)

 гр. София, София Принцес Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

Л Е К Т О Р И  И  Т Е Х Н И  С Е Р Т И Ф И К А Т И:

ЛЮДМИЛ СПАСОВ – CIA, CGAP

 ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ – CPA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CISA

 ДИАН ДИМИТРОВ -  CIA, CCSA, CGAP, CISA, CISM, CFE, CRISC, CISSP, PMP

 

Цената за участие в семинара е:

 -         за първия участник – 252 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 240 лв.

 ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

 

Вижте още и:

Семинар 11 и 12 октомври 2012 г.: „Безопасност и здраве при работа. Задължение на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието/организацията.”

Семинар 17 и 18 октомври 2012 г.: „ Актуални и спорни въпроси по прилагането на Кодекса на труда.”