Семинари 2012 – семинар ЗЗБУТ, 11 и 12 октомври 2012 г.: Безопасност и здраве при работа. Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието/организацията.

На вниманието на:

- длъжностните лица по здраве и безопасност при работа;

- представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятието/организацията;

 

 П  О  К  А  Н  А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ОРГАНИЗАЦИЯТА.”

11 и 12 октомври 2012 г. (12 учебни часа)

гр. София, София Принцес Хотел ♦ ♦ ♦ ♦

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

Л Е К Т О Р И:

 

инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА “ГИТ”);

инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА – директор на дирекция “Безопасност на труда и анализ на контролната дейност”, ИА “ГИТ”;

инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ – началник отдел в отдел “Методология и анализ на инспекционната дейност”, ИА “ГИТ”;

инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ – главен инспектор в отдел “Методология и анализ на инспекционната дейност”, ИА “ГИТ”;

инж. ВЕСЕЛИН ВИДЕВ – главен инспектор в отдел “Методология и анализ на инспекционната дейност”, ИА “ГИТ”;

 

Вижте другите ни предстоящи семинари:

Семинар 17 и 18 октомври 2012 г.: „ Актуални и спорни въпроси по прилагането на Кодекса на труда.”

Семинар 23 и 24 октомври 2012 г.: „Възлагането на обществени поръчки – законосъобразност в действията на възложителя в хода на цялостното производство.”