Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване 2012 г., 30 и 31 октомври 2012 г.: Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2012 г. Казуси и актуална практика по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане.

 НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 П   О   К   А   Н   А

 

 ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2012 г.

КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.”

 

 30 и 31 октомври 2012 г. (16 уч. часа)

 гр. София, Витоша Парк Хотел ♦ ♦ ♦ ♦, ул. „Росарио” № 1

 

 Л   Е  К   Т   О   Р   И:

 

 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА – данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - главен експерт в Националната агенция по приходите;