Семинар държавен служител и държавна администрация, 6 и 7 ноември 2012 г.: Добрите практики по прилагане на новата подзаконовата нормативна уредба на Закона за държавния служител.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ:

”ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ОТДЕЛ „ПРАВЕН”/ ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

П  О  К  А  Н  А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА ПОДЗАКОНОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.”

6 и 7 ноември 2012 г. (12 уч. часа)

гр. София, София Принцес Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

Л  Е  К  Т  О  Р  И :

ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА – директор на дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на правосъдието;

ДАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА – държавен експерт в дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;