Семинар данъци и осигуряване 2013; дата: 30, 31 януари и 1 февруари 2013 г.: “Изменения и допълнения в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2013 г.: Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО).”

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  

П  О  К  А  Н  А

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:  

„ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2013  Г. В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

- ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;

- ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ;

- ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА;

- КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.”

 

30, 31 януари и 1 февруари 2013 г. (16 уч. часа)

гр. София, София Принцес Хотел   ♦ ♦ ♦ ♦, зала РУБИН

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА – Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС); 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО); 

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА – Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ); 

ДАНИЕЛА АСЕНОВА – Кодекс за социално осигуряване (КСО);

 

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

 

Програма на семинара  

Вижте още и семинар данъци и осигуряване 2016; дата: 1 и 2 февруари 2017 г.