Семинари 2013, семинар ЗЗБУТ, 11 и 12 април 2013 г.: Безопасност и здраве при работа. Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието/организацията.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА; ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ОРГАНИЗАЦИЯТА;

 

П   О   К   А   Н   А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ОРГАНИЗАЦИЯТА.”

 

11 и 12 април 2013 г. (12 учебни часа) 

гр. София, София Принцес Хотел   ♦ ♦ ♦ ♦, ЗАЛА “ОПАЛ”

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара) 

Л Е К Т О Р И:

  

инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА “ГИТ”);

инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА – директор на дирекция “Безопасност на труда и анализ на контролната дейност”, ИА “ГИТ”;

инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ – началник отдел в отдел “Методология и анализ на инспекционната дейност”, ИА “ГИТ”;

инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ – главен инспектор в отдел “Методология и анализ на инспекционната дейност”, ИА “ГИТ”;

инж. ВЕСЕЛИН ВИДЕВ – главен инспектор в отдел “Методология и анализ на инспекционната дейност”, ИА “ГИТ”; 

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

 Програма на семинара

Вижте още и семинар ЗБУТ 2014 г.:

“Безопасност и здраве при работа.” – 15 и 16 януари 2014 г.