Семинари 2013: 17, 18 и 19 април 2013 г. семинар на тема: “Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Съдебната практика на Върховния касационен съд относно сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори.”

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/„СЧЕТОВОДСТВО”/„ПРАВЕН”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:  

 

„ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА. СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ.”

  

17, 18 и 19 април 2013 г. (21 уч. часа)

 гр. София, София Принцес Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦, зала “РУБИН”

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

  

Л Е К Т О Р И:

  

НИНА ГЕВРЕНОВА – главен асистент в катедра „Трудово и осигурително право” в  Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА – съдия във Върховния касационен съд, III-то гражданско отделение; 

проф. доктор по право КРАСИМИРА СРЕДКОВА – преподавател в катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”; 

СВЕТЛА ЦАЧЕВА – съдия във Върховния касационен съд, IV-то гражданско отделение;

  

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

Програма на семинара  

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.