Семинари 2013, семинар ЗЗБУТ: “Безопасност и здраве при работа. Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието/организацията.” – 10 и 11 октомври 2013 г.

Програмата може да разгледате по-долу:

Програма на семинара

Вижте още и:

семинар: „Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване“ 14 и 15 октомври 2013 г.;

семинар: „Годишно данъчно приключване на 2013 г. Казуси и актуална практика по прилагането на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ“ 29, 30 и 31 октомври 2013 г.;