Семинар КТ и КСО 2014 г.: “Промени в осигурителното законодателство в сила от 2014 г. Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.” – 20, 21 и 22 януари 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

  • „ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/
  • ”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/
  • „СЧЕТОВОДСТВО”/ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
  • „ПРАВЕН” 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:   

„ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 Г.

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА.” 

 

20, 21 и 22 януари 2014 г. (16 уч. часа) 

гр. София, София Принцес Хотел   ♦ ♦ ♦ ♦, ЗАЛА “ОПАЛ”

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И: 

 

КАТЯ КАШЪМОВА – началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите; 

НИНА ГЕВРЕНОВА – главен асистент в катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”; 

ЕЛИНА ЧАЛЪКОВА – директор на главна дирекция „Пенсионно осигуряване” в Централно управление на Националния осигурителен институт; 

ДАНИЕЛА АСЕНОВА – директор на главна дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания”, Централно управление на Националния осигурителен институт;  

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”. 

Програма на семинара

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!