Семинар обществени поръчки 2014: “Практиката на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията по обществени поръчки, ИА “ОСЕС”, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагане на Закона за обществените поръчки.” – 5, 6 и 7 февруари 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

  • Ø  „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”;
  • Ø  „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;
  • Ø  ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР;
  • Ø  „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;
  • Ø  „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”;
  • Ø  „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

П О К А Н А  

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„Практиката на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията по обществени поръчки, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагане на Закона за обществените поръчки.”

 

5, 6 и 7 февруари 2014 г. (20 уч. часа) 

гр. София, София Принцес Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦ , зала ОПАЛ

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара) 

Л Е К Т О Р И:

 

М. КАЦАРОВА – експерт обществени поръчки, Сметна палата; 

ЦВ. ПОПОВА – експерт обществени поръчки, Комисия за защита на конкуренцията; 

А. ПЪРВАНОВА – експерт обществени поръчки; 

М. ХРИСТОВА – експерт обществени поръчки, Агенция за държавна финансова инспекция; 

Д. КОПАРАНОВА – експерт обществени поръчки, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; 

П. НИКОЛОВА – експерт обществени поръчки, Агенция по обществени поръчки;

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.