Семинар държавен служител – 1 и 2 април 2014 г.: Последни промени в нормативната уредба в областта на управлението на човешките ресурси. Практиката на Върховния административен съд по прилагането на Закона за държавния служител.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

”ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”;

ОТДЕЛ „ПРАВЕН”/ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.”

 

1 и 2 април 2014 г. (12 учебни часа)

гр. София, Рамада София Хотел

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА - директор на дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на културата; 

МАРИНА МИХАЙЛОВА -  съдия в V-то отделение на Върховния административен съд;

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”.

Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ