Семинар КТ 2014 г.: “Изменения и допълнения в Кодекса на труда от 2014 г. Актуални и спорни въпроси по прилагането на Кодекса на труда.” – 3 и 4 юни 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/

”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/„СЧЕТОВОДСТВО”/„ПРАВЕН”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ 2014 г. (ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г.).

АКТУАЛНИ И СПОРНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА.” 

 

3 и 4 юни 2014 г. (16 уч. часа) 

гр. София, Рамада София Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦, ЗАЛА “ОПАЛ”

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)  

Л Е К Т О Р И:

 

НИНА ГЕВРЕНОВА – главен асистент в катедра „Трудово и осигурително право” в  Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”; 

ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА – съдия във Върховния касационен съд, III-то гражданско отделение; 

доц. д-р МИРОСЛАВА ПЕЙЧЕВА – Университет за национално и световно стопанство, катедра “Човешки ресурси и социална защита”; 

д-р ЛЮБОМИР ТЕРЗИЕВ – Университет за национално и световно стопанство, катедра “Човешки ресурси и социална защита; 

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”. 

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!