Семинар: “Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обр. ДВ, брой 40 от 13 май 2014 г.) – анализ и тълкуване. Подготовка и провеждане на открита процедура. Нови практики на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагането на ЗОП.” – 28 и 29 май 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;
„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

 

П О К А Н А 

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (обр. ДВ, брой 40 от 13 май 2014 г.) – АНАЛИЗ И ТЪЛКУВАНЕ.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА.

НОВИ ПРАКТИКИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.“

 

 28 и 29 май 2014 г. (16 уч. часа)

 гр. София, Рамада София Хотел (София Принцес хотел-старо име) ♦, ЗАЛА ”РУБИН” 

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 Л Е К Т О Р И:

 

 МАРИАНА КАЦАРОВА – експерт обществени поръчки, Сметна палата;

 ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА – експерт обществени поръчки, Комисия за защита на конкуренцията;

АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА – експерт обществени поръчки;

 Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

 Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!