Семинар ЗОП 2014 г.: “Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, брой 40 от 13 май 2014 г.) – анализ и тълкуване. Подготовка и провеждане на открита процедура. Нови практики на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагането на ЗОП.” – 25 и 26 ЮНИ 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”;„ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ДВ, брой 40 от 13 май 2014 г.) – АНАЛИЗ И ТЪЛКУВАНЕ. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА.

НОВИ ПРАКТИКИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.“

 

25 и 26 юни 2014 г. (16 уч. часа) 

гр. София, Рамада София Хотел, (София Принцес хотел – старо име) 

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара) 

Л Е К Т О Р И: 

 

МАРИАНА КАЦАРОВА

АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА

ЕЛЕНА ДИМОВА

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутонитеПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”. 

 Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!