Семинар обществени поръчки 2014 г.: “Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, брой 40 от 13 май 2014 г.) – анализ и тълкуване. Подготовка и провеждане на открита процедура. Нови практики на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагането на ЗОП.” – 23 и 24 ЮЛИ 2014 г.

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”;„ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

П О К А Н А

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ДВ, брой 40 от 13 май 2014 г.) – АНАЛИЗ И ТЪЛКУВАНЕ.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА.

НОВИ ПРАКТИКИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.“

23 и 24 юли 2014 г. (16 уч. часа)

гр. София, Рамада София Хотел, (София Принцес хотел – старо име) ♦,

ЗАЛА “ОПАЛ”

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА – експерт обществени поръчки, Сметна палата; 

АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА – експерт обществени поръчки,; 

ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА – експерт обществени поръчки, Комисия за защита на конкуренцията; 

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

  Условия за участие

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.