Семинар КТ 2014 г.: “Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда” – 16 и 17 октомври 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ:

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/

”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/„СЧЕТОВОДСТВО”/„ПРАВЕН”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА.”

 

16 и 17октомври 2014 г. (16 уч. часа)

 гр. София, Рамада София хотел (София Принцес хотел – старо име) ♦, ЗАЛА “ОПАЛ”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 Л Е К Т О Р И:

 

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА - катедра „Трудово и осигурително право” в  Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

СВЕТЛА ЦАЧЕВА - съдия във Върховния касационен съд, IV-то гражданско отделение;

д-р ЛЮБОМИР ТЕРЗИЕВ - Университет за национално и световно стопанство, катедра “Човешки ресурси и социална защита;

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ” 

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!