Семинар ЗОП 2014 г.: “Подготовка и провеждане на открита процедура след промените в Закона за обществените поръчки от 2014 г. Публична покана. Административнонаказателна отговорност.” – 26 и 27 ноември 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Подготовка и провеждане на открита процедура след промените в Закона за обществените поръчки от 2014 г. Публична покана. Административнонаказателна отговорност. Практика на съда.“

 

26 и 27 ноември 2014 г. (16 уч. часа)

 гр. София, Рамада София Хотел (София Принцес хотел – старо име) ♦ ♦ ♦ ♦

ЗАЛА “ОПАЛ”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - експерт обществени поръчки, Сметна палата;

 ДИАНА ГЪРБАТОВА - съдия IV отделение, Върховен административен съд;

 ПЕТЯ НИКОЛОВА – експерт обществени поръчки, Агенция по обществени поръчки;

АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА - експерт обществени поръчки;

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”. 

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!