Семинар данъци и КСО 2015, дата на провеждане – 28, 29 и 30 януари 2015 г.: „Промени в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2015 г.: Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО).”

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015  Г. В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

- ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;

- ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ;

- ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА;

- КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.”

 

28, 29 и 30 януари 2015 г. (16 уч. часа)

 гр. София, Рамада София Хотел (София Принцес хотел – старо име) ♦ ♦ ♦ ♦, ЗАЛА ОПАЛ

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 Л Е К Т О Р И:

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите;

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

КАТЯ КАШЪМОВА - началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите;

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - главен експерт, Национална агенция по приходите;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 1 и 2 февруари 2017 г.