Семинар ЗОП 2015 г.: “Подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП и ППЗОП. Възлагане с публична покана. Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагането на Закона за обществените поръчки.” – 26 и 27 февруари 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;
„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„Подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Възлагане с публична покана.

Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагането на Закона за обществените поръчки.“

 

26 и 27 февруари 2015 г. (16 уч. часа)

 гр. София, Рамада София Хотел  (София Принцес хотел – старо име) ♦ ♦ ♦ ♦, зала “РУБИН”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА – експерт обществени поръчки, Сметна палата;

ДИАНА ГЪРБАТОВА – съдия IV отделение, Върховен административен съд;

ВЕСЕЛА АНДОНОВА – експерт обществени поръчки;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!