Семинар във връзка с обявения конкурс с писмен и устен изпит за заемане на вакантни места за нотариуси със съдебни райони, определени в заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. на министъра на правосъдието – 16 и 17 март 2015 г.

 

Във връзка със заповед СД-05-2/10.01.2023 г., изменена с заповед № СД-05-74/19.04.2024 г. на министъра на правосъдието и обявения нов конкурс за нотариуси 2024 г., следващо обучение по темата ще се състои на 15 и 16 юни 2024 г. (събота и неделя), Рамада София хотел. 


Програмата и условията за участие в семинара са публикувани  в секция Семинари на настоящия сайт.

 

Гореупоменатите заповеди на министъра на правосъдието са публикувани в Държавен вестник, бр. 37 от 26 април 2024 г. (страници 113 – 115).

Съгласно III, т. 3 от заповед СД-05-2/10.01.2023 г., тече едномесечен срок за подаване на документи в конкурса.

 

 
 
 

Настоящият семинар е организиран във връзка с насрочения конкурс за заемане на вакантни места за нотариуси съгласно Заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. на министъра на правосъдието. Програмата на обучението обхваща акценти, важни моменти, съдебна практика и практически насоки по теми от списъка на темите за определяне на въпроси за провеждане на писмен и устен изпит за нотариуси – приложение към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси.

Семинарът би представлявал интерес и за практикуващи юристи относно предложените в него теми.

 

П О К А Н А

 

 за обучителен семинар във връзка с обявения конкурс с писмен и устен изпит за заемане на вакантни места за нотариуси със съдебни райони, определени в заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. на министъра на правосъдието.

Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 16/27.02.2015 г. – съгласно т. 3 от същата, тече едномесечен срок за подаване на документи за участие в конкурса!

 16 и 17 март 2015 г. (16 уч. часа)

 гр. София, Рамада София хотел, зала “РУБИН”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара) 

Л Е К Т О Р И:

 

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА - съдия, Върховен касационен съд;

доц. д-р КРИСТИАН ТАКОВ - преподавател в юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”;

 БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ - съдия, Върховен касационен съд;

КСЕНИЯ БЕЛАЗЕЛКОВА - нотариус;

 Повече информация за програмата на семинара може да намерите по-долу в бутона “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА”

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

  Програма на семинара  

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!