Семинар Закон за здравословни и безопасни условия на труда 2015 г.: “Безопасност и здраве при работа.” – 19 и 20 май 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА; ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ОРГАНИЗАЦИЯТА;

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.”

19 и 20 май 2015 г. (12 учебни часа)

гр. София, Рамада София Хотел  (София Принцес хотел – старо име) ♦ ♦ ♦ ♦, зала МЕРДЖАН

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА - директор на дирекция “Безопасност на труда и анализ на контролната дейност”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА “ГИД”);

 инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ - главен инспектор в Главна дирекция “Инспектиране на труда”, ИА “ГИД”;

  инж. ПЕНКА МИТРЕВА - главен инспектор в Главна дирекция “Инспектиране на труда”, ИА “ГИД”;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!