Семинар КТ и КСО 2015 г.: “Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.” – 22 и 23 април 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”; ”ПЕРСОНАЛ”; “ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”;

”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”; „СЧЕТОВОДСТВО”; „ПРАВЕН”

 

П О К А Н А

 ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.”

 

22 и 23 април 2015 г. (16 уч. часа)

гр. София, Рамада София Хотел  (София Принцес хотел – старо име) ♦ ♦ ♦ ♦, ЗАЛА “РУБИН”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

Л Е К Т О Р И:

 

проф. доктор по право КРАСИМИРА СРЕДКОВА – преподавател в катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

 ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА - съдия във Върховния касационен съд, III-то гражданско отделение;

 проф. доктор по право ЕМИЛ МИНГОВ - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

КАТЯ КАШЪМОВА - началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!