Семинар ЗОП 2015: „Актуални въпроси, проблеми и практики при прилагането на Закона за обществените поръчки. Възлагане с публична покана.Административнонаказателна отговорност.“ – 22 и 23 октомври 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Актуални въпроси, проблеми и практики при прилагането на Закона за обществените поръчки. Възлагане с публична покана. Административнонаказателна отговорност.“

 

22 и 23 октомври 2015 г. (16 уч. часа)

 гр. София, Рамада София Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦ , ЗАЛА “РУБИН”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - експерт обществени поръчки, Сметна палата;

 ВЕСЕЛА АНДОНОВА - експерт обществени поръчки;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

 За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

Програма на семинара  Условия за участие

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!