Семинар ЗОП 2015 г.: “Нов Закон за обществените поръчки в сила от 1 януари 2016 г. Висящи производства.” – 15 и 16 декември 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 г.

ВИСЯЩИ ПРОИЗВОДСТВА.“

 

15 и 16 декември 2015 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦, ЗАЛА “РУБИН”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВАексперт обществени поръчки, Сметна палата;

ВЕСЕЛА АНДОНОВАексперт обществени поръчки;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

 

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!