Семинар счетоводство 2016 г.: „Нов Закон за счетоводството в сила от 1 януари 2016 г. Изменения в националните счетоводни стандарти. Изменения и допълнения в сила от 1 януари 2016 г. в Закона за корпоративното подоходно облагане, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове, свързани със събирането на публичните задължения.” – 2 и 3 февруари 2016 г.

На 24 ноември 2015 г. Народното събрание окончателно прие на второ четене изцяло нов Закон за счетоводството – съгласно § 24 от него законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Нов Закон за счетоводството в сила от

1 януари 2016 г.

Изменения в националните счетоводни стандарти.

Изменения и допълнения в сила от 1 януари 2016 г. в Закона за корпоративното подоходно облагане, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове, свързани със събирането на публичните задължения.”

 

2 и 3 февруари 2016 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

НАТАЛИЯ ЧЕРНЕВА - началник отдел „Счетоводно законодателство“, дирекция „Данъчна политика“, Министерство на финансите; член на работната група, участвала в изготвянето на текстовете на новия Закон за счетоводството;

 ДИМИТЪР ВОЙНОВглавен експерт, Национална агенция по приходите;

ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА- главен експерт, Национална агенция по приходите;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

 Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 1 и 2 февруари 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!