Семинар ЗОП 2016 г.: “Нов Закон за обществените поръчки, приет на второ четене от Народното събрание на 2 февруари 2016 г. Относима практика на КЗК към разпоредби от новия ЗОП.” – 30 и 31 март 2016 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Нов Закон за обществените поръчки, приет на второ четене от Народното събрание на 2 февруари 2016 г. /ДВ, бр. 13/16.02.2016 г./ Относима практика на КЗК към разпоредби от новия ЗОП.“

 

30 и 31 март 2016 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВАексперт обществени поръчки, Сметна палата;

 ВЕСЕЛА АНДОНОВАексперт обществени поръчки;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” – вече изтекъл срок.

Програма на семинара  Условия за участие 

 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!