Семинар/обучение за кандидатите, подали заявление за участие в конкурса за „МЛАДШИ СЪДИЯ“ в окръжните съдилища, във връзка с обява за свободни длъжности на ВСС, обнародвана в ДВ бр. 10/05.02.2016 г. – 4 и 5 април 2016 г.

Настоящият семинар е организиран във връзка с насрочения конкурс за заемане на свободни длъжности „МЛАДШИ СЪДИЯ“ в окръжните съдилища, по повод обява на Висшия съдебен съвет, обнародвана в Държавен вестник, брой 10 от 05.02.2016 г.

 Програмата на семинара обхваща акценти, важни моменти и съдебна практика по включените теми от „Конспект за конкурсни изпити при първоначално назначаване на магистрати по гражданскоправни науки“. Семинарът би представлявал интерес и за практикуващи юристи относно предложените в него теми.

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар към кандидатите, подали заявление за участие в конкурса за „МЛАДШИ СЪДИЯ“ в окръжните съдилища, във връзка с обява за свободни длъжности на ВСС, обнародвана в ДВ бр. 10/05.02.2016 г.

 

4 и 5 април 2016 г. (16 уч. часа)

 

 гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

КРАСИМИР ВЛАХОВ - съдия, зам.-председател, Върховен касационен съд;

 ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА - съдия, Върховен касационен съд;

 БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ - съдия, Върховен касационен съд;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

 За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” – вече изтекъл срок.

 

Програма на семинара  

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!