Семинар КТ 2016 г.: „Актуални въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Подбор на персонал.” – 31 май и 1 юни 2016 г.

На вниманието на служителите от :

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/

”Труд и работна заплата”/

„Счетоводство”/„Правен”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА. ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ.”

 

31 май и 1 юни 2016 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦, ЗАЛА “ОПАЛ”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА - катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

 ЛЮБКА АНДОНОВА - съдия, Върховен касационен съд;

 д- р ЛЮБОМИР ТЕРЗИЕВ - Университет за национално и световно стопанство, катедра „Човешки ресурси и социална защита“;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” - вече изтекъл.

 Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!