Семинар ЗОП 2016 г.: „Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП 2016 г.“ – 23 и 24 ноември 2016 г.

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП 2016 г.“

 

23 и 24 ноември 2016 г. (16 уч. часа)

  

гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦бул. „Мария Луиза” № 131 , зала РУБИН

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки;

ВЕСЕЛА АНДОНОВА - юрист, експерт обществени поръчки, член на Комисията за защита на конкуренцията в периода октомври 2003 г. – юни 2016 г.;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ” 

 За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” – вече изтекъл.

 Програма на семинара  Условия за участие 

 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”семинари”  - 26 и 27  април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!