Семинар КТ 2016 г.: „Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Мотивация на персонала.” – 15 и 16 ноември 2016 г.

На вниманието на служителите от:

„Личен състав”/”Персонал”/”Човешки ресурси”/

”Труд и работна заплата”/„Счетоводство”/„Правен”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

 

„ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА. МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА.”

 

15 и 16 ноември 2016 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала ОПАЛ

  

Л Е К Т О Р И:

 

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА - катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

д-р СИМЕОН ЧАНАЧЕВ - съдия, Върховен касационен съд;

 проф. д.пс.н. СНЕЖАНА ИЛИЕВА - преподавател по трудова и организационна психология в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

  Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

 За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” – вече изтекъл.

 Програма на семинара

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!