Семинар ЗОП 2017 г.: „Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП.“ – 8 и 9 февруари 2017 г.

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП.“

 

8 и 9 февруари 2017 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки;

 ВЕСЕЛА АНДОНОВА - юрист, експерт обществени поръчки, член на Комисията за защита на конкуренцията в периода 2003 г. – 2016 г.;  

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.   

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” – вече изтекъл.

 Програма на семинара  Условия за участие  

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!