Семинар обществени поръчки 2017 г.: „Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП. Практика на Комисията за защита на конкуренцията.“ – 27 и 28 юни 2017 г.

 На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

П О К А Н А

 

 ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП. Практика на Комисията за защита на конкуренцията.“

 

 27 и 28 юни 2017 г. (16 уч. часа)

 

 гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131, ЗАЛА “ОПАЛ”

 Л Е К Т О Р И:

 

 МАРИАНА КАЦАРОВА – юрист, експерт обществени поръчки;

 ВЕСЕЛА АНДОНОВА – юрист, експерт обществени поръчки, член на Комисията за защита на конкуренцията в периода 2003 г. – 2016 г.;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.  

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!