Семинар: “Годишно данъчно и счетоводно приключване на 2017 г. Казуси и актуална практика по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.” – 31 октомври, 1 и 2 ноември 2017 г.

На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител

 

П О К А Н А

 

ЗА ТРИДНЕВЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г. КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.”

 

 31 октомври, 1 и 2 ноември 2017 г. (16 уч. часа)

 

 гр. София, Рамада София Хотел, бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р И:

 

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите;

 ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане; 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА – данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.  

   За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!