Семинар обществени поръчки 2017 г.: „Казуси и актуални въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП. Практика на Комисията за защита на конкуренцията.“ – 30 ноември и 1 декември 2017 г.

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Казуси и актуални въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП.  Практика на Комисията за защита на конкуренцията.“

 

30 ноември и 1 декември 2017 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки;

 

ВЕСЕЛА АНДОНОВА - юрист, експерт обществени поръчки, член на Комисията за защита на конкуренцията в периода 2003 г. – 2016 г.;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.   

    За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ - вече изтекъл.

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!