Семинар данъци и осигуряване 2018 г.: „Промени в сила от 1 януари 2018 г. в данъчното и осигурителното законодателство: Закон за данък върху добавената стойност; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за корпоративното подоходно облагане; Кодекс за социално осигуряване.“ – 17, 18 и 19 януари 2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

П О К А Н А

 

ЗА ТРИДНЕВЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Промени в сила от 1 януари 2018  г. в данъчното и осигурителното законодателство:

- Закон за данък върху добавената стойност;

- Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

- Закон за корпоративното подоходно облагане;

- Кодекс за социално осигуряване.”

 

17, 18 и 19 януари 2018 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р И:

 

КАТЯ КАШЪМОВА - началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите; 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - лектор и данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане; 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - лектор и данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност; 

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите; 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.   

    За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

Програма на семинара   Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!