Семинар ЗОП 2018 г.: „Практически аспекти при възлагане на обществените поръчки. Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по спорни въпроси. Често срещани грешки при изготвяне на заявленията и офертите на кандидатите и участниците.“ – 24 и 25 април 2018 г.

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Практически аспекти при възлагане на обществените поръчки.

Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по спорни въпроси.

Често срещани грешки при изготвяне на заявленията и офертите на кандидатите и участниците.“

 

24 и 25 април 2018 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел  ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА – юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. АДФИ; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата; 

ВЕСЕЛА АНДОНОВА – юрист, експерт обществени поръчки, член на Комисията за защита на конкуренцията в периода 2003 г. – 2016 г.;  

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.    

    За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!