Семинар КТ 2018 “Промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба, в сила от 2018 г. Задължения на работодателя, свързани с промените в режима на личните данни. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време. Актуални и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.” – 15 и 16 май 2018 г.

 На вниманието на служителите от:

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/

 „Счетоводство”/„Правен”

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба, в сила от 2018 г.

Задължения на работодателя, свързани с промените в режима на личните данни.

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното  изчисляване на работното време.

 Актуални и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство. ”

 

15 и 16 май 2018 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

Л Е К Т О Р И:

 

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, адвокат;

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - директор на дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

д- р ЛЮБОМИР ТЕРЗИЕВ - Университет за национално и световно стопанство, катедра „Човешки ресурси и социална защита“;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

    За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл

 

Програма на семинара  Условия за участие 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!