Семинар във връзка с обявения конкурс за заемане на вакантни места за НОТАРИУСИ със съдебни райони, определени в заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. на министъра на правосъдието (публикувана в ДВ, бр. 58/13.07.2018 г.). – 15 и 16 октомври 2018 г.

Във връзка със Заповед СД-05-2/10.01.2023 г. на министъра на правосъдието и обявения нов конкурс за нотариуси 2023 г., следващо обучение по темата очаквайте в секция “Семинари” веднага след обнародване на заповедта на министъра в ДВ.

Ако желаете да бъдете уведомени за обнародване на заповедта в ДВ и датата на предстоящия семинар, можете да заявите това с изпращане на мейл в свободен текст до:

seminari@seminaribg.com

 

 

Настоящият семинар е организиран във връзка с насрочения конкурс за заемане на вакантни места за нотариуси съгласно Заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. на министъра на правосъдието.

Програмата на обучението обхваща акценти, важни моменти, съдебна практика и практически насоки по ВСИЧКИ теми от списъка на темите за определяне на въпроси за провеждане на писмен и устен изпит за нотариуси – приложение към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси.

Дата на насрочения от Министерството на правосъдието писмен изпит – 4 ноември 2018 г.

Семинарът би представлявал интерес и за практикуващи юристи относно предложените в него теми и въпроси.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар във връзка с обявения конкурс с писмен и устен изпит за заемане на вакантни места за НОТАРИУСИ със съдебни райони, определени в заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. на министъра на правосъдието.

Заповедта е публикувана в ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. – съгласно т. 3 от същата, тече едномесечен срок за подаване на документи в конкурса.

15 и 16 октомври 2018 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. Мария Луиза 131, зала “РУБИН”

Л Е К Т О Р И:

 

БОНКА ДЕЧЕВА - съдия, Върховен касационен съд;

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ - съдия, Върховен касационен съд;

КСЕНИЯ БЕЛАЗЕЛКОВА - нотариус;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

    За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!