Семинар във връзка с обявения конкурс за заемане на вакантни места за НОТАРИУСИ със съдебни райони, определени в заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. на министъра на правосъдието (публикувана в ДВ, бр. 58/13.07.2018 г.). – 15 и 16 октомври 2018 г.

Във връзка със заповед СД-05-2/10.01.2023 г., изменена с заповед № СД-05-74/19.04.2024 г. на министъра на правосъдието и обявения нов конкурс за нотариуси 2024 г., следващо обучение по темата ще се състои на 15 и 16 юни 2024 г. (събота и неделя) в Рамада София хотел. 

Програмата и условията за участие в семинара са публикувани в секция Семинари” на настоящия сайт.

 

Гореупоменатите заповеди на министъра на правосъдието са публикувани в Държавен вестник, бр. 37 от 26 април 2024 г. (страници 113 – 115).

Съгласно III, т. 3 от заповед СД-05-2/10.01.2023 г., тече едномесечен срок за подаване на документи в конкурса.

 

 

В долупосочените линкове може да проследите развитието на обжалваната заповед на министъра на правосъдието № СД-05-2/10 януари 2023 г.

Пред Върховен административен съд:

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_case.xsp?id=490707&code=vas&guid=1542841133

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_case.xsp?id=494527&code=vas&guid=1542958437

Пред Административен съд София област:

 https://sofia-adms-o.justice.bg/bg/17264

http://212.122.175.110/delovodna_sistema.nsf/87948c8b63995466c225774c002aeba1/de3ec655ab438e1cc225894b003f5fab?OpenDocument

 

 

Настоящият семинар е организиран във връзка с насрочения конкурс за заемане на вакантни места за нотариуси съгласно Заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. на министъра на правосъдието.

Програмата на обучението обхваща акценти, важни моменти, съдебна практика и практически насоки по ВСИЧКИ теми от списъка на темите за определяне на въпроси за провеждане на писмен и устен изпит за нотариуси – приложение към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси.

Дата на насрочения от Министерството на правосъдието писмен изпит – 4 ноември 2018 г.

Семинарът би представлявал интерес и за практикуващи юристи относно предложените в него теми и въпроси.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар във връзка с обявения конкурс с писмен и устен изпит за заемане на вакантни места за НОТАРИУСИ със съдебни райони, определени в заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. на министъра на правосъдието.

Заповедта е публикувана в ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. – съгласно т. 3 от същата, тече едномесечен срок за подаване на документи в конкурса.

15 и 16 октомври 2018 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. Мария Луиза 131, зала “РУБИН”

Л Е К Т О Р И:

 

БОНКА ДЕЧЕВА - съдия, Върховен касационен съд;

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ - съдия, Върховен касационен съд;

КСЕНИЯ БЕЛАЗЕЛКОВА - нотариус;

Повече информация за програмата на семинара може да намерите по-долу в бутона “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” .

    За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!