Семинар: “Годишно данъчно и счетоводно приключване на 2018 г. Казуси и актуална практика по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.” – 31 октомври и 1 ноември 2018 г.

На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Годишно данъчно и счетоводно приключване на 2018 г. Казуси и актуална практика по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.”

 

31 октомври и 1 ноември 2018 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131  

 

Л Е К Т О Р И:

 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане; 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.    

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!