Семинар промени в ЗОП 2018 г.: „Електронно възлагане на обществени поръчки: работа с Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ – задължения на възложителите и участниците. Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки. Измами и нередности при възлагане на обществените поръчки, разгледани през погледа на одита на обществените поръчки.“ – 24 и 25 октомври 2018 г.

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Електронно възлагане на обществени поръчки: работа с Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ – задължения на възложителите и участниците. Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки. Измами и нередности при възлагане на обществените поръчки, разгледани през погледа на одита на обществените поръчки.“

 

Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е приет на второ четене на 4 октомври 2018 г. от Народното събрание.

 

24 и 25 октомври 2018 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН  

 

Л Е К Т О Р И:

  

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. АДФИ; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

 ЛЮДМИЛ СПАСОВ - юрист, експерт обществени поръчки, CIA, CGAP, CRMA, СВОПС, Директор на дирекция „Правна“ в „Грант Торнтон“;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.   

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

 Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!