Семинар трудово законодателство: „Промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба, от края на 2018 г. и през 2019 г. Сумирано изчисляване на работното време. Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори. Мотивация на персонала.” – 18 и 19 април 2019 г.

На вниманието на служителите от:

”Човешки ресурси” /„Личен състав/“Финанси“/„Счетоводство”/„Правен”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

 

„Промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба, от края на 2018 г. и през 2019 г.

Сумирано изчисляване на работното време.

Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.

Мотивация на персонала.”

 

18 и 19 април 2019 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131 , ЗАЛА “РУБИН”

 

Л Е К Т О Р И:

 

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА - съдия, III-то гражданско отделение на Върховен касационен съд; 

проф. д-р пс.н. СНЕЖАНА ИЛИЕВА - преподавател по трудова и организационна психолоия в Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”; 

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.       

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл. 

 

 Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!