Семинар ЗУСЕСИФ: “Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.” – 1 октомври 2019 г.

На вниманието на служителите от дирекция/отдел:

 „Оперативна програма ….”; „Обществени поръчки“; „Правна”/гл. юрисконсулт; Финансов контрольор; „Вътрешен одит”; „Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси” 

 

П О К А Н А  

 

за обучителен семинар на тема: 

 

„Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.” 

 

 

1 октомври 2019 г. (8 уч. часа) 

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131  

 

Л Е К Т О Р : 

 

СОНЯ ЯНКУЛОВА - съдия, Върховен административен съд

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.  

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!