Семинар счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.: „Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Казуси и актуална практика по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност.” – 29 и 30 октомври 2019 г.

На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител

 

П О К А Н А 

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.  Казуси и актуална практика по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност.”

 

29 и 30 октомври 2019 г. (12 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р И:

 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане;

 КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.  

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!